BİLGİ BANKASI

Üretim Duruşları

Direkt olarak firmanın cirosunu etkileyen bir faktördür. Sadece üretim duruşlarından kaynaklanan maliyetler göz önüne alındığında bile amortisman süresinin ne kadar kısa olduğu anlaşılıyor.

Prestij Kaybı

Direkt olarak son kullanıcıya gidecek ürünlerde veya hammadde üreticileri için ürettikleri hammaddede çıkacak metaller, maddi ve manevi olarak imalatçıyı zor duruma sokacaktır. Son kullanıcının sözleşme feshi ve tedarikçi değişimine varacak yaptırımları olabilir. 

Kalite Kontrol

Özellikle ambalaj ve medikal sektöründe, mutlaka ürünlerin kalite kontrolden geçmesi gerekmektedir. Direkt olarak tüketiciye gidecek üründe metale raslanması insan sağlığını doğrudan etkilecektir. 

Verimlilik

Metal kaynaklı sebeplerden üretim duruşları veya kapasitesinde azalma, işçilik maliyetleri, yedek parça maliyetleri gibi sebeplerden ötürü proses verimlilik düşer.

İnsan Kaynakları

Kalifiye eleman bulmanın zor olduğu bu dönemde, problemin firma bünyesinde çözülmesi zorlaşıyor. Dışarıdan alınan teknik servis maliyeti de çok büyük rakamlara çıkabiliyor.

Verilen Teslim Sürelerine Uyulmaması

Her firma artık belli taahüt ve sözleşme çerçevesinde çalıştıklarından verdikleri taahütlere uymakla mükelleftirler. Üretim duruşlarından ötürü bu taahütlere uyulmama gibi durumlar olabiliyor.

İşçilik Maliyetleri

Her sıcak yolluk tıkanmasında, kırma makinasının bıçaklarına zarar gelmesinde, vida kovana gelen zararda bir müdahale gerekecek. İçerden veya dışardan teknik servisle çözülecek olan bu problem için işçilik maliyeti çıkacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği sadece işçiyi kapsamaz. Ayrıca üretimdeki makineleri de kapsar. Tedbiri alınmadığında yüklü paralar verilip alınan makinelerde ciddi servis maliyetleri oluşmaktadır.

Sıcak Yolluk Tıkanması

Sıcak yolluklu kalıplarda, cidar kalınlığı çok ince olduğundan metaller buradan geçip gidemez ve memeyi tıkar. Bunun sonucunda kalıbın sökülüp müdahalesi gerekir.

Vida/kovana gelecek zararlar

Ekstrüder ile imalat yapan firmalar, genelde çıkışa filtre koyarak bu metalleri engellerler. Ancak bu filtreye gidene kadar bu metaller vida ve kovana ciddi hasarlar verirler. Vidadaki en ufak çizik, korozyon başlangıcıdır ve zamanla vida/kovanın dağılmasına neden olabilir.

Kalıba gelecek zarar

Özellikle görsel önem taşıyan parçalarda (araçlardaki far camı gibi) kalıptaki çizilme vs. direkt olarak kendini belli eder. Bu kalıpların tadilatı da oldukça pahalıdır.   

Kırma Makinesine gelecek zararlar

Geri dönüşüm için kırma makinesine atılan plastiklerin arasına metal kaçma ihtimali çok yüksektir. Bu metaller kırmanın bıçaklarına ciddi zararlar verir ve kırmanın tam kapasite çalışabilmesi için bu bıçakların yenilenmesi gerekir.

Ayrıca Bakınız:

Plastik sektöründe kullanılan metal ayırma çözümleri nelerdir?

Otomotiv sektörü uygulaması

Hammadde-Compund üretimi uygulamaları

Ambalaj sektörü uygulaması

Copyright 2017 - 2024 Metal Ayırma. Tüm Hakları Saklıdır.